វីដេអូ

មុខងារ​សម្រក​ខ្លាញ់​និង​រាង​កាយ_ត្រជាក់ កំដៅ និង EMS

ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស្សា​ក​មិន​ប្រើ​ភ្លើង​អគ្គិសនី​ចល័ត

Cold & Hot Beauty Massager_ផ្សំគ្រឿងសម្អាង និងម៉ាស្សាមុខ

ឧបករណ៍ម៉ាស្សាភ្នែកចល័ត និងបន្ធូរអារម្មណ៍

កាំភ្លើងម៉ាស្សាត្រជាក់ និងក្តៅ ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ 5 (ក្បាលម៉ាស្សា)